Bear Boeloe fan 3 febrewaris 2012

Bear Boeloe: Wy wolle de snie werom diel 5

Pykje wurdt lilk op har mem.
Keakeltsje hat de kachel withoeheech stean en it is gleonhyt yn 'e hûs.
'As it sa moat, gean ik nei de demonstraasje' seit se lilk.
Oh, oh, oh as dit mar goed komt.

Berneprogramma

Alle jûnen foar de alderlytsten in berneprogramma fan in pear minuten om de dei mei ôf te sluten. Ofwikseljend Tomketiid, Bear Boeloe en Fratsen.
(advertinsje)