Bear Boeloe fan 27 desimber 2012

Bear Boeloe: In nij hûs diel 1

De belle giet by Bear Boeloe. Gean do der mar hinne, seit Janny de poes, want ik ha it gefoel dat der wat mis is. As Bear Boeloe de doar iepen docht stiet dêr Hedzer de hazze, en hy himet 'help, help'. Wat soe der wêze?

Berneprogramma

Alle jûnen foar de alderlytsten in berneprogramma fan in pear minuten om de dei mei ôf te sluten. Ofwikseljend Tomketiid, Bear Boeloe en Fratsen.
(advertinsje)