Bear Boeloe fan 17 maart 2012

Bear Boeloe: Fan blommen en fan bijen diel 2

Omke Willem is drok oan it spuitsjen want Muoike Doet wol gjin ûnkrûd
yn 'e tún, nee se wol in moaie RTL 4 tún sille we mar sizze.
En dêrom spuitsje se FERGIF!
Mar dat fine Bear Boeloe en Sipke net sa geweldich en dêrom geane se nei
Ulbe de Ule.

Bear Boeloe

Om it 25-jierich jubileum te fieren is it dizze wike Bear Boeloe wike by Omrop Fryslân !!
(Advertinsje)