Bear Boeloe fan 16 febrewaris 2012

Bear Boeloe: In freondinne diel 1

Pake Grytsen sjocht yn de krante in advertinsje stean en mompelet yn himsels
'dat er dy jonge dame wolris efkes besjen wol'.
Soe pake in freondinne ha wolle?
Muoike Doet is alhiel oerstjoer.

Berneprogramma

Alle jûnen foar de alderlytsten in berneprogramma fan in pear minuten om de dei mei ôf te sluten. Ofwikseljend Tomketiid, Bear Boeloe en Fratsen.
(advertinsje)