Bear Boeloe fan 13 septimber 2013

Bear Boeloe: In dief diel 3

Ulbe wie tsjin in beam flean mar hy krige fuort help fan in fjimde kollega.
Ulbe fynt it geweldich, dat der noch sokke goeie minsken op 'e wrâld binne.
Mar dan heard er dat der hielendal gjin oare dokter by Janny west hat.
Dit kloppet net!

Berneprogramma

Alle jûnen foar de alderlytsten in berneprogramma fan in pear minuten om de dei mei ôf te sluten. Ofwikseljend Tomketiid, Bear Boeloe en Fratsen.
(advertinsje)