Bear Boeloe fan 13 maart 2012

Bear Boeloe: Oars diel 2

Sipke sil besykje om Bear Boeloe út te lizzen hoe 't it komt
dat hy him hieltyd de holle stompt.
Mar Bear Boeloe begrypt der neat fan en giet nei Wyke Wrotmûs.
Dy seit dat Bear Boeloe breedbyld geskikt makke wurde moat, en dat moat Wikje de heks dwaan!

Berneprogramma

Alle jûnen foar de alderlytsten in berneprogramma fan in pear minuten om de dei mei ôf te sluten. Ofwikseljend Tomketiid, Bear Boeloe en Fratsen.
(advertinsje)