Baas Boppe Baas fan 6 july 2012

Baas Boppe Baas: It Geheim diel 2

Ferline wike seagen we dat by de famylje Baas in hûntsje oanrûn dy’t de namme Bijke krige.
Yn diel twa giet Afke op ûndersyk út. Yn dizze ôflevering fynt sy it mystearje dat yn it hûs Baas spilet út.
De hoanne kraait trije kear, Cynthia docht ek in ferfelende ûntdekking en opnij hat Beant swier te lijen. Joukje wol graach iepen kaart spylje. Mar Beant ferbiedt it har.

Baas Boppe Baas

Baas Boppe Baas

Mei it útstjoeren fan in eigen tolve-dielige dramarige yn de eigen taal soarge de Fryske omrop foar in primeur yn de Nederlânske omropskiednis. Nea earder wie in regionale omrop ta sa'n grutte produksje by steat. De rige waard yn ferskate dekôrs yn de Omrop Fryslân-studio's opnommen. De bûtenopnamen wiene yn de direkte omkriten fan Ljouwert. Dizze simmer werhellet Omrop Fryslân de moaiste ôfleveringen.
(advertinsje)