Baas Boppe Baas fan 14 july 2015 17:20

Beant goes Hollywood In lyts kameraploechje is opnamen oan it meitsjen yn it doarp. Beant komt der del en bliuw foar de lins stean. De regisseur freget oft Beant it doarp goed ken en oft er in rol as gids fertolkje wol yn “Holland in beeld”. Beant docht syn bêst om in goede gids te wêzen, mar syn sûnens is net yn in goede kondysje. In soad hoastbuien folgje en hy hat bot lêst fan de earm. Dat liket net bêst. Underwilens docht Talieta har bêst om alles te fersieren foar it weromkommen fan Sjoerd. Mar komt er noch op ‘e tiid foar de útstjoering fan “Holland in beeld?” En hoe reagearret de fereale Frank op it weromkommen fan Sjoerd. En hoe rint it ôf mei de sûnens fan Beant? Gastrollen fan Maarten Spanjer, Thijs Feenstra e.o.
Baas Boppe Baas

Baas Boppe Baas

Mei it útstjoeren fan in eigen tolve-dielige dramarige yn de eigen taal soarge de Fryske omrop foar in primeur yn de Nederlânske omropskiednis. Nea earder wie in regionale omrop ta sa'n grutte produksje by steat. De rige waard yn ferskate dekôrs yn de Omrop Fryslân-studio's opnommen. De bûtenopnamen wiene yn de direkte omkriten fan Ljouwert. Dizze simmer werhellet Omrop Fryslân de moaiste ôfleveringen.
(advertinsje)