Admiraliteitsstad Dokkum fan 5 septimber 2013

De Marine bestiet dit jier 525 jier. Yn it ramt fan dit jubileum binne der ferskate films makke oer de Admiraliteitsstêden yn Nederlân.
Yn de film "Admiraliteitsstad Dokkum" is de ûntsteansskiednis te sjen fan Dokkum as Admiraliteitsstêd en hoe't it stokje úteinlik oernaam waard troch Harns.

Admiraliteitsdagen Dokkum

Admiraliteitsstad Dokkum

De Marine bestiet dit jier 525 jier. Yn it ramt fan dit jubileum binne der ferskate films makke oer de Admiraliteitsstêden yn Nederlân. Yn de film "Admiraliteitsstad Dokkum" is de ûntsteansskiednis te sjen fan Dokkum as Admiraliteitsstêd en hoe't it stokje úteinlik oernaam waard troch Harns. Dizze Nederlânstalige film is by Omrop Fryslân te sjen op 5 september om 17.40 oere. http://www.admiraliteitsdagen.nl/admiraliteit-in-dokkum/
(advertinsje)