#9 Koarnwertersân

Koarnwertersân, Frysk doarpke op de Ofslútdyk. Earder ûntstien as wurkeilân tidens de bou fan dyselde Ofslútdyk. Letter wenplak fan de minsken dy't wurken op de sluzen en brêgen. No wenje der noch 22 minsken, is it ferneamd om it Kazemattenmuseum en in favoryt plakje fan guon kampers. It Buro strúnde der in dei om op syk nei de sjarme fan dit bysûndere plak. 

Ferhalen fan it waad

Bysûndere ferhalen oan de Fryske waadkust. Fan John Deen dy't mei syn húshâlding nei Flylân kaam oant moaie moetings yn Moddergat. De ferhalen fan it Waad wurde yn dizze podcast ferteld.
(advertinsje)