#7 De rêders op it Waad

It Waad is in prachtich gebiet om te farren. Drûchfalle litte op in plaat, of nei de eilannen sile. Mar it Waad hat ek gefaren, al soe it de boatsjefarder sels mar wêze. De minsken fan de KNRM binne der dan om te helpen of sels te rêden. Yn dizze ôflevering fan 'Ferhalen fan it Waad" ferhalen fan suksesfolle rêdings, mar ek de ramp mei in Dakota en Simone Scheffer dy't meigie op oefening.

Ferhalen fan it waad

Bysûndere ferhalen oan de Fryske waadkust. Fan John Deen dy't mei syn húshâlding nei Flylân kaam oant moaie moetings yn Moddergat. De ferhalen fan it Waad wurde yn dizze podcast ferteld.
(advertinsje)