#5 Joop Mulder

Joop Mulder is dit kear ús gast yn de rige 'Ferhalen fan it Waad". Mulder naam earder dit jier ôfskie fan 'syn' Oerol, mar stil sitte kin hy net. Hy byt him no fêst yn it projekt Sense of Place. It wurdt in kulturiele rûte by de hiele Waadkust del. Buro de Vries trof Joop Mulder boppe op de seedyk, eagjend oer it Waad. En doe kamen de ferhalen fansels.

Ferhalen fan it waad

Bysûndere ferhalen oan de Fryske waadkust. Fan John Deen dy't mei syn húshâlding nei Flylân kaam oant moaie moetings yn Moddergat. De ferhalen fan it Waad wurde yn dizze podcast ferteld.
(advertinsje)