#4 Biolooch Theunis Piersma

Biolooch Theunis Piersma is ferslingere oan it Waad. Al syn hiele wurksume libben docht hy ûndersyk nei it Waad en alle systemen dy't dêr plakfine. Hy fertelt oer it unike karakter fan it Waad, de bedrigings en syn leafde foar dit bysûnder natoergebiet.

Ferhalen fan it waad

Bysûndere ferhalen oan de Fryske waadkust. Fan John Deen dy't mei syn húshâlding nei Flylân kaam oant moaie moetings yn Moddergat. De ferhalen fan it Waad wurde yn dizze podcast ferteld.
(advertinsje)