3: Ferhalen fan it Waad - De spagaat fan Ternaard

    De NAM wol fanút it doarp Ternaard in gasbel ûnder de Waadsee oanboarje. Gas dat Fryslân tolve jier fan enerzjy foarsjen kinne soe. Mar gas winne yn in kwetsber gebiet dat boppedat de status fan wrâlderfguod hat, kin dat wol? Buro de Vries sprekt mei foar- en tsjinstanners yn 'De spagaat fan Ternaard'. In reportaazje fan René Koster.

    Buro de Vries (Podcast)

    In bysûnder ferhaal, in moai petear of in goeie syktocht. Buro de Vries nimt je gemoedlik mei de djipte yn.
    (advertinsje)