2: Ferhalen fan it Waad - Waadrinne

    Yn ús rige oer it Waad hjoed in reportaazje oer waadrinne. 'Wadlopen is het betreden van het Wad bij laagwater, waarbij soms overgestoken wordt van of naar een Waddeneiland zonder het contact met de vaste grond te verliezen'. Sa stiet it op Wikipedia.
    Ik hie noch noait waadrûn mar op freed 30 juny hie ik myn fjoerdoop. Mei in groepke betûfte waadrinners rûn ik fan Holwert nei it Amelân. ûnder lieding fan Luppo Deuntje út Drachten. In reportaazje fan Geartsje de Vries.

    Buro de Vries (Podcast)

    In bysûnder ferhaal, in moai petear of in goeie syktocht. Buro de Vries nimt je gemoedlik mei de djipte yn.
    (advertinsje)