18yn2018 fan 27 juny 2015 17:00

  Yn dizze ôflevering folgje we Meijke van Zuijlen en Lars Bosma.

  It is altyd in drokke boel by Meyke thús yn Akkrum, der binne noch trije sussen en ien bruorke. Har heit hat in cateringbedriuw oan hûs. Meyke hat ADHD, sy kriget der medisinen foar. As sy grut is wol sy it leafste nei Amsterdam.

  Lars Bosma hat in bysûndere kar makke foar syn skoalle, alle dagen giet er mei de bus fan Nes nei Grins nei de Frije Skoalle. Yn syn frije tiid giet hy nei de jeugdteaterskoalle, hy wol dan ek akteur wurde.

  18yn2018 is te sjen alle dagen om 17.20 oere en hjir nei alle oeren nei Hea!

  18yn2018

  Yn 18yn2018 folget programmamakker Dieuwke Kroese fjouwer jier lang achttjin jongeren fan trettjin en fjirtjin jier. Yn 2018 binne sy achttjin jier âld. Ferline jier binne de earste opnamen makke. De searje 18yn2018 jout in bysûnder byld fan de jonge minsken en harren eigen takomstdreamen.
  (advertinsje)