Ek Lekker

Achter de skermen

Op dizze pagina fynsto ús “behind the scenes”-fotoboek, reaksjes fan de sjuery en resepten fan ús Albert en Ypie. Benijd nei resepten fan ús kandidaten? Sjoch dan hjir.  

Tafel 18 - behind the scene'sSjen hoe't it deroan ta giet efter de skermen? Blader dan ris troch us fotomap hjir boven! Klik links of rjochts op de foto om hin en wer te scrollen. 

(advertinsje)

Ypie en Albert oer de gerjochten

  • Sjefkok Albert oer de dessert-opdracht

Wat is neffens de sjuery in lekkere bittergarnituer, perfekt haadgerjocht of in takomstich dessert? Ypie en Albert lizzen it dy hjirûnder hierfyn út! 

(advertinsje)