Frouljus-útslaggen

Frouljus-útslaggen

1e omloop

Steenstra/Bruinsma/De Boer (1) - Dijkstra/Sytema/De Boer (2): 3-5/6-6

Vellinga/Osinga/Siegersma (3) - Okkema/Tiemersma/Deinum (4): 5-4/6-6

Kuperus/Huistra/Van der Meer (5) - Van der Veen/Van der Leest/Wijnia (6): 5-5/6-6

Tuinenga/Visser/Scheepstra (7) - Hofman/Altenburg/Terwisscha van Scheltinga (8): 5-2/6-2

Sweering/De Jong/Van der Schoot (9) - Hiemstra/Winkel/Terpstra (10): 5-2/6-0

Sijbrandij/Hofstra/Krol (11) - Monfils/Sijbrandij/Zeinstra (12): 5-3/6-4

2e omloop

Dijkstra/Sytema/De Boer (2) - Vellinga/Osinga/Siegersma (3) 1-5/0-6

Van der Veen/Van der Leest/Wijnia (6) - Tuinenga/Visser/Scheepstra (7): 3-5/6-6

Sweering/De Jong/Van der Schoot (9) - Sijbrandij/Hofstra/Krol (11): 1-5/4-6

Heale finale

Vellinga/Osinga/Siegersma (3) - Tuinenga/Visser/Scheepstra (7): 1-5 6-6

Finale

Sijbrandij/Hofstra/Krol (11) - Tuinenga/Visser/Scheepstra (7)

Lotting 2016

1. Nelie Steenstra 2. Tineke Dijkstra
Anna-Brecht Bruinsma Hermine Sytema
Geke de Boer Jeske de Boer
-  
3. Rianne Vellinga 4. Sietske Okkema
Maaike Osinga Martine Tiemersma
Harmke Siegersma Martzen Deinum
-  
5. Joukje Kuperus 6. Iris van der Veen
Klasine Huistra Imke van der Leest
Marije van der Meer Sjanet Wijnia
-  
7. Ilse Tuinenga 8. Elly Hofman
Sjoukje Visser Marte Altenburg
Manon Scheepstra Renske Terwisscha van Scheltinga
-  
9. Jildou Sweering 10. Marije Hiemstra
Sigrid de Jong Anke Winkel
Grada van der Schoot Jennie Terpstra
-  
11. Wiljo Sijbrandij 12. Anne Monfils
Sandra Hofstra Nynke Sijbrandij
Louise Krol Marrit Zeinstra
(Advertinsje)