Veenhoop Festival

Biergoaie? Of gewoan lekker toudûnsje? It bart allegear op it Veenhoop Festival op 29, 30, 31 july en 1 augustus. Dêrneist steane der ek nochris grutte artysten op it poadium lykas Within Temptation, DI-RECT en De Hûnekop.

Festivette Podcast 05 - Veenhoopfestival

Wy jouwe jimme in foarpriuwke fan it popfestival De Veenhoop mei booker Johan Koster. Wat kinst no ferwachtsje fan de 65ste edysje fan De Veenhoop en hoe spitich is it dat Normaal net mear dêr optrede sil? Do hearst yn dizze podcast.

360 fideo:

    Direct - Times are changing: 

    (Advertinsje)