Imaginarium Festival

Draken, ridders & prinsessen, wy reizgje ôf nei in bysûndere wrâld op it Imaginarium Festival en dat allegearre yn it bosk fan Ypey. Der tegearre op út om te relaxen of om in spannend aventoer te belibjen. Bylden dy’t Festivette dêr makket binne hjir te finen.

360 graden:

    Baldrs Draumar - Koppen yn 'e mist:

    Swurdfjochtsje op it Imagninarium festival:

    Festivette Podcast 07 - Imaginarium

    Part-time viking Signe-Sanne skoot by ús oan om it oer it Imaginarium Festival te hawwen. Dit kear giet it net allinne om 'e muzyk, mar ek om oare optredens.

    (Advertinsje)