Festivals

Alle wiken is Festivette op in festival om dy thús de Fryske festivals mei te blibjen litte. Om dy belibbing kompleet te meitsjen wurde der ek 360 graden fideo's makke fan ferskate optredens.

Wurket de fideo net? Sjoch de fideo op Youtube Wurket de fideo net? Sjoch de fideo op Youtube

Wurket de fideo net? Sjoch de fideo op Youtube

Wurket de fideo net? Sjoch de fideo op Youtube

(advertinsje)