Foarum & Foto's

It Fit mei Femke-foarum

Benijd hoe’t it mei oare dielnimmers fan Fit mei Femke giet? Sikest in trainingsmaatsje? Of hast fragen oan Femke de Walle of hurdrin-coach Jaring de Groot? Lit dyn boadskip, oprop of fraach hjirûnder achter yn ús foarum. Femke en Jaring jouwe antwurd.

(advertinsje)

Foto's graach!

    Wy binne fansels benijd hoe’t de dielnimmers fan Fit mei Femke derút sjogge, wêr’t se rinne en wat foar skuon se oan ha. Mail dyn foto nei foto@omropfryslan.nl of diel dyn foto op Twitter mei #fitmeifemke.

    13 septimber: de Simmer yn Fryslân-loop

      (advertinsje)