Psy-Fi

Festivette ferslach

FESTIVETTE
Yn in estafette fan festivals folgje wy festivalgongers op in festival wêr’t sy oars nea hinne soene. In Sylkakker op fantasy festival Imaginarium, in PsyFi-er op Into the grave. Kloppe harren foaroardielen of is it oare festival eins hartstikke fet?

PSY-FI
Beats, beats, beats en ljochtjouwende beammen. Festivette wie dizze wike op Psychadelic Trance-festival PsyFi. Ús Fantasy-famke Signe-Sanne dûnset op bleate fuotten en gastfrou Elisabeth tript "au naturel" op 3D-keunst. Do sjochst it yn Festivette ôflevering 4!

(advertinsje)