De Omrop op de camping

Omrop op de Camping

De Omrop is dizze simmer op in soad plakken te finen dêr’t wat te dwaan is yn ús provinsje. Mei ‘De Omrop op de camping’ binne wy sân wiken lang mei sân ferskillende ferslachjouwers op Fryske campings te finen. Wy binne op ‘en paad mei ús eigen simmercamper en ride alle wiken nei in oare camping om dêr te kampearjen. Dat smyt fêst in protte moaie simmerferhalen op, dêr’t elkenien fan meigenietsje kin. De ferslachjouwers dogge alle dagen ferslach op radio, telefyzje en ynternet.

(advertinsje)

Fideoferslach

Oersjoch

    (advertinsje)