Rûchhouwers

Rûchhouwers, dat binne it!

Yn Fryslân lûke autocross-eveneminten alle simmers in soad leafhawwers. Yn de dokumintêre Rûchhouwers besjocht Omrop Fryslân de sport fan tichteby. Wêrom is autocross sa populêr en watfoar minsken crosse der eins?

Mear ynformaasje oer de dokumintêre is te finen op Ruchhouwers.nl en op Facebook.com/Ruchhouwers.

(Advertinsje)