Wat seist?!

Hoe fier komst mei de Fryske taal bûten Fryslan? Dat hawwe Janna en Linda útsocht yn ferskillende provinsjes.

Mannen fersiere yn Grins, boadskippen dwaan yn Assen, iten bestelle yn Zwolle en last not but least in dropping! It moat net gekker wurde. Do sjochst it by Wat Seist?!

(advertinsje)

Wat seist?! útstjoeringen