Thúshaven Bartlehiem

Thúshaven Bartlehiem: Flak foardat sy berne waard ferhuzen de âlden fan Froukje van Wengerden nei it noarden fan Fryslân. Sy joegen har in Fryske namme en op har paspoart stiet foar ivich in Frysk berteplak. Al op jonge leeftiid dreamde se fan in wrâld fier fuort fan Fryslân en op har achttjinde reizge se nei Amsterdam. Goed tsien jier letter komt se werom nei Fryslân, tegearre mei har heit en syn skip de Eestroom. Yn in 8-dielige searje op telefyzje en op ynternet folgje wy dizze reis.

(Advertinsje)