Sis it mar!

App no dyn fersykplaat fia de Omrop-app of stjoer 'm nei 06 20 499 199.

Fan de krystdagen oant âld en nij hasto it foar it sizzen by Omrop Fryslân! We draaie dyn fersykjes. En net allinnich oerdeis... ek nachts! Krekt yn dizze tiid wolle wy der dei en nacht foar dy wêze. En it is ek nochris in moaie kâns om de minsken dy'tsto yn dizze perioade net sjen kinst te ferrassen mei in moaie plaat.

Dus oerdei de gewoane programmearring en jûns en nachts ekstra Sis-it-mar-oerkes. Alle 24 oeren stean dyn fersykjes sintraal. Sis it mar!
 

Jûns- en nachtprogrammearring:


Snein 27 op moandei 28 desimber:
18:00 oere: Roelof Lousma & Jorrit Meinsma
20:00 oere: Onno Falkena & Ingrid Spijkers
22:00 oere: Feike Wouda & Maaike van der Hoek
00:00 oere: Dieuwke Kroese & Carin Seegers
02:00 oere: Douwe Boersma & Gerrit Rypma & Mats Gies
04:00 oere: Aukje de Hoop & Antine de Hoop

Moandei 28 op tiisdei 29 desimber
19:00 oere: Jacob Stelwagen & Froukje Sijtsma
22:00 oere: Johan Terpstra & Willem de Boer
00:00 oere: Ronald van der Pol & Martine van der Steege
02:00 oere: Andor Faber & Timo Jepkema
04:00 oere: Jantine Weidenaar & Sybrand Grasdijk

Tiisdei 29 desimber op woansdei 30 desimber
19:00 oere: Diana de Groot & Hotske Rispens
22:00 oere: Karen Bies & Lars de Leeuw
00:00 oere: Harm Weistra & Arjen Overmaat
02:00 oere: Geartsje de Vries & Simone Scheffer
04:00 oere: Jantine Stoffers & Afke Boven

Woansdei 30 desimber op tongersdei 31 desimber
19:00 oere: Hieke & Raynaud & Gaiske
22:00 oere: Jaring de Groot & Klazina Hofstee & Margreet Hiemstra
00:00 oere: Nynke de Haan & Jitze de Vries
02:00 oere: Johanna Brinkman & Hayo Bootsma
04:00 oere: Afke Meekma & Jan Dirk de Haan

(Advertinsje)