Piter Wilkens

'De laitsjende Feniks': streekrjocht streamingkonsert mei 12 nije lietsjes fan Piter Wilkens

Fiif jier nei syn lêste cd pakt de Marsumer trûbadoer Piter Wilkens aardich út mei in livepresintaasje fan syn nije cd. Hy dielt de nije lietsjes fan dizze cd 'De laitsjende Feniks' foar it earst mei publyk fia in steamingskonsert út De Harmonie yn Ljouwert wei.


 

(Advertinsje)

Piter Wilkens útstjoeringen