De Biznizkwiz!

Wolsto it mei dyn bedriuw opnimme tsjin in oar Frysk bedriuw? En 5 dagen lang élke dei ien favorite plaat hearre op Omrop Fryslân? Doch dan no mei oan de Biznizkwiz! Op moandeis kinst mei trije fragen dyn kennis oer algemiene saken, Fryslân en muzyk sjen litte en oant wol trije wiken lang de ear fan dyn bedriuw ferdiegenje! Jou dy no op fia ûndersteand formulier:

Titel Artyst / groep

(Advertinsje)