Nijjierskonsert

It programma is ferrassend en boppe 'al feestlik. De winnende liettekst, dy' t ynstjoerd wie mei de jierlikse Fryske Muzykwike fan Omrop Fryslân, krige in nije komposysje en wa útfierd troch Elske deWall. Nynke Laverman brocht in oade oan de dit jier ferstoarne dichter Tjêbbe Hettinga.
Njonken dizze solisten waar de line-up oanfolt mei jong Frysk muzikaal talint sa as selliste Dana de Vries, pianist Jochem LeCointre en de út Drachten ôfkomstige gitarist Jorrit Westerhof.

Nijjierskonsert útstjoeringen

(advertinsje)