Minsken

Minsken wie in rige portretten oer Friezen mei in bysûndere passy, libbenswize of karriêre, dy’t harren dêrfoar ynsette. It binne gjin bekende Friezen, mar gewoane minsken dy'tst alle dagen tsjinkomme kinst, mar dy’t dochs in hiel bysûnder libben hawwe.

Hjoed in werhelling fan Minsken dêr't Johan de Jong sintraal yn stiet.

(Advertinsje)