Keninklike besite

In kompilaasje fan in oantal keninklike besites oan Fryslân. Mei ûnder oaren de besite fan Juliana yn de jieren 50. En keninginnedei fan 2008 Beatrix yn Frjentsjer. En de iepening fan LF2018 mei de besite fan kening Willam Alexander en keninginne Maxima.

(Advertinsje)