Juster

Hawwe jo juster in programma mist, dan kinne jo dy programma's wer werom sjen yn it programma Juster fan 07.00 oere oant 13.00 oere.
En yn it wykein sneons fan 09.00 oere oant 13.00 oere. En sneins fan 09.00 oere oant 16.00 oere yn Juster it wykoersjoch.

(Advertinsje)

Juster útstjoeringen