It Grut Frysk Diktee

Doch ek mei op Fryskdiktee.nl
Mei de laptop op ’e skoat en de telefyzje op Omrop Fryslân koene minsken dit jier foar it earst harren Frysk skriuwen teste. Foar it earst wie it mooglik om fia Fryskdiktee.nl mei te dwaan.

Lieske Salverda fan Gytsjerk hat it Grut Frysk Diktee 2017 wûn. Fan de 35 dielnimmers dy’t harren kwalifisearre hiene, kaam Salverda mei 7,5 flaters as bêste út de bus. Sy wie út ‘e skroeven mei de útslach: “It ferbaast my. Ik fûn it makliker as oare kearen, mar wol lestich, want wat skriuwst mei in haadletter, en wat moat los of net? Mar ik bin der bliid mei. It wie in moai diktee, ien fan de bêste dy’t we oant no ta hân ha.”

Meidwaan oan it Grut Frysk Diktee wie dit jier dus noch makliker, it diktee wurdt online nammentlik automatysk foar dy neisjoen.

Bekende Friezen
De froulju diene it goed dit jier, want ek by de bekende Friezen wie it in frou dy’t wûn. Skriuwster Hilda Talsma makke mei 16 flaters it diktee it bêste en krige dêrfoar it ‘Laaien dakje’. Hilda har reaksje: “Ik hie it net tocht, want de nije staveringsregels wit ik noch net sa goed, mar ik bin der hiel bliid mei.” Fierder diene ek parasportfrou fan it jier Alyda Norbruis, trûbadoer Frerik de Swetser, Tryater-akteurs Brecht Wassenaar en Romke Gabe Draaijer, skûtsjetwaling Harmen en Sytze Brouwer, presintator Willem de Vries alias Willem Waldpyk, sjongeres Marit Talens en Omrop Fryslân-presintatrise Afke Boven mei oan it diktee.

Foar de minsken dy’t harren net kwalifisearre hiene, of dy’t gewoan benijd wiene nei hoe’t it Frysk skriuwen har fergean soe, koe it diktee op Omrop Fryslân telefyzje, ynternet en fia de app folge wurde. Foar it earst koe der live meiskreaun wurde fia de website Fryskdiktee.nl. Wa’t it diktee nochris besjen of neilêze wol, kin it fine op Fryskdiktee.nl

Share this page on:

It Grut Frysk Diktee útstjoeringen

(advertinsje)