Fryslân kiest

Yn Waadhoeke wurdt de ferkiezingsjûn hâlden yn De Doelen yn Frjentsjer. Simone Scheffer docht dêr ferslach. Yn Ljouwert wurde de útslaggen presintearre yn Neushoorn, Eric Ennema is dêr foar Fryslân Kiest by. Yn Súdwest-Fryslân komme alle politike pommeranten yn it eardere gemeentehûs yn Drylts, dêr sil René Koster ferslach dwaan. Hayo Bootsma is op in paad yn de trije gemeenten en docht ûnderoaren ferslach fanút it lytste stimburo: Skingen-Slappeterp, dêr’t mar in lytse 150 stimgerjochtigden te ferwachtsjen binne.

Yn de studio ûntfange Andries Bakker en Jan Dirk de Haan tal fan politike gasten. Bygelyks Hayo Apotheker, Johanneke Liemburg en Gerrit Krol binne te gast. Sy sjogge werom op har lange politike karjêre yn Fryslân en op de nije faze dy’t Fryslân yngiet nei de weryndieling. Fierder omtinken foar de kampanje. Wat hawwe de ferskate partijen dien om de kiezers waarm te meitsjen foar de tuskentiidse ferkiezingen?  Mear ynformaasje oer  Fryslân Kiest

Diel dit berjocht op:

Fryslân kiest útstjoeringen

(advertinsje)