Fertel Mar

De ien wit wat je mei in cockpit dwaan kinne, de oar wit in raar wurd, mar doart dat net te sizzen. Ek wurdt der hiel sekuer útlein wat in klaplong en in meniskus is. Of it jonkje dy’t oarspronklik fan Haïty komt, mar no yn ‘e Pein wennet en dêr oer fertelt. Fan alles komt der foarby.

(Advertinsje)