De krystdagen fan Fryslân

Johan Terpstra en Arjen Overmaat belje mei in ferskaat oan gasten: Jan Smink, Iris Kroes, Lieuwe Westra en Piet Paulusma, mar ek Sicco Kapenga fan de meubelbûlevaar, bakker Schuurmans, túnman Klaas Piekstra en Eddy van der Meer. Hy wurket by de ANWB en is op 'en paad om minsken ûnderweis nei famylje te helpen.

Fierder fansels in protte muzyk. Wy hawwe de 70 moaiste winter- en krystplaten foar jo op in rychje set. Dus harkje gesellich nei de radio, op 1e krystdei tusken 12 en 18 oere!

De krystdagen fan Fryslân útstjoeringen

(advertinsje)