D'Drive doku

Alle studinten fan de MBO oplieding Film en Media, Friesland College D'Drive, moatte foar harren ôfstudearjen in dokumintêre meitsje. Dit is it slotstik fan harren stúdzje. De studinten hawwe sels in ûnderwerp keazen wat harren bot dwaande hâldt. Omrop Fryslân hat in kar makke en de bêste trije dokumintêres wurde útstjoerd. De studinten fan de dizze dokumintêres hawwe yntusken harren diploma behelle en gean oan it wurk yn it filmfak!

(advertinsje)

D'Drive doku útstjoeringen