Bonkerak

De grize giet dy oer de grouwe fan dizze spannende ferhalen. Bonkerak is in rige fan tweintich folksferhalen dy't bewurke binne ta harkspullen. Alle wiken in nij folksferhaal út Fryslân of dêrbûten. Se binne te harkjen op omropfryslan.nl, op Spotify of yn dyn podcast-app.

(advertinsje)

Bonkerak harkje