Belibje myn dei

Hoe is it om 80 jier âld en mei pensjoen te wêzen ? De jongeren yn dit programma fine it út. Is it sa saai as se tochten, oft docht bliken dat âlderen noch hiel drok en kwyk binne?

Itselde jildt foar de âlderen, is der yn de wrâld fan in studint no echt sa'n soad feroare sûnt sy sels fan skoalle kamen? Wat stiet de dielnimmers te wachtsjen op dizze dei ? Dat is te sjen yn Belibje myn dei.

(advertinsje)