Radio-archief Omrop Fryslân nu online beschikbaar

12 okt 2018 - 13:09

De Elfstedentocht in 1987, de reportage in eigen dorp of het gesprek met oom. Vanaf zondag 14 oktober zijn 2300 uren aan oude radio-opnamen van Omrop Fryslân online te vinden. In samenwerking met Tresoar en de Fryske Akademy is de afgelopen 3,5 jaar gewerkt aan een digitaal radio-archief. Voor het digitaliseren is een tweetalige spraakherkenningsmachine ontwikkeld; de eerste in de wereld. Het radio-archief is vanaf zondag te vinden om Omropfryslan.nl onder het kopje radio.

Omdat het radiomateriaal van Omrop Fryslân uit Fries- en Nederlandstalig materiaal bestaat was een tweetalige spraakherkenningsmachine nodig. In samenwerking met de Radboud Universiteit is die machine ontwikkeld. Door die machine kan zowel op Friese als op Nederlandse woorden gezocht worden in het archief, met hetzelfde resultaat.

Praat (noch) mar Frysk
Met de tweetalige spraakherkenningsmachine heeft Fryslân een wereldprimeur te pakken. De machine staat centraal in de Fryslân DOK 'Praat (noch) mar Frysk' van zondag 14 oktober (vanaf 17.00 uur op tv). Met behulp van de machine kan nu voor het eerst taalkundig onderzoek worden gedaan naar hoe de Friese spreektaal zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. De spraakherkenning kan ook de basis vormen voor toekomstige nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de vorm van een Friese Siri.

Lancering in Snein yn Fryslân
Op zondag 14 oktober wordt het digitale radio-archief van Omrop Fryslân gelanceerd in het programma Snein yn Fryslân met Johan Terpstra (van 13.00 - 18.00 uur op 92.2FM). In het archief zitten duizenden interessante radiofragmenten. In Snein yn Fryslân zullen vanaf komend weekend verschillende fragmenten te horen zijn.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie van Omrop Fryslân: 058 299 7876.

(Advertentie)