Nieuwe uitdaging bij Sjongfestival foar bern

06 apr 2016 - 15:06

Kinderen van verschillende Friese basisscholen laten volgende week hun zangtalent horen in de voorrondes van het Sjongfestival foar bern. Nieuw dit jaar is dat scholen ook mee kunnen doen met een zelfgeschreven nummer. En dat valt in de smaak want meer dan de helft gaat die uitdaging aan. De acht beste optredens verdienen een plaats in de grote finale op 20 mei in de Lawei in Drachten.

Aan het Sjongfestival foar bern kunnen schoolkinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool uit Fryslân meedoen. De voorrondes vinden plaats op maandag 11 april in Glinstra State in Burgum, dinsdag 12 april in It Haske in Joure en vrijdag 15 april in It Dielshûs in Wommels.

Scholen kunnen dit jaar zowel met een bestaand nummer als met een zelfgeschreven nummer meedoen. De kinderen komen met creatieve versies, zo heeft De Bonkelder uit Witmarsum de tekst ‘Wytske is op Frans’ geschreven op ‘Sexy als ik dans’ van Nielson en doen de kinderen van de T.J. Roordaschool uit Wytgaard mee met een nummer van dorpsgenoot Jelle B. Zij hebben een nieuwe tekst geschreven op het nummer ‘Simpel’.

Bij het Sjongfestival foar bern gaat het er natuurlijk om wie het mooist kan zingen, maar de jury kijkt ook naar hoe het lied op de planken wordt gezet. De jury van de voorrondes bestaat dit jaar uit Carin Seegers, Rodney Elzer en Grytsje Melchers. In de finale op 20 mei strijden de scholen om de wisselbokaal: De Karin de Jong-prijs.

Het Sjongfestival foar bern is een initiatief van Cedin Taalsintrum Frysk, Afûk, Keunstwurk en Omrop Fryslân en wordt een keer in de twee jaar georganiseerd. Het Prins Bernhard Cultuur Fonds, Stichting Woudsend, De Stichting Herbert Duintjes Fonds, Boersma-Adema Stichting en de Lammert Koopmans Stichting steunen het Sjongfestival met een financiële bijdrage. SAKO is penvoerder van het Sjongfestival foar bern.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie van Omrop Fryslân: 058 299 78 76.

(Advertentie)