‘Ik bliuw’: de liefde voor het Friese platteland

05 jan 2017 - 08:43

Fryslân is een van de provincies die veel te maken heeft met leegloop. Mensen verlaten het platteland en trekken naar de grote stad. Toch zijn er nog veel mensen die bewust op het platteland blijven wonen. Maar waarom eigenlijk? ‘Ik bliuw’ zoekt mensen op die vanwege een bijzondere baan, hobby’s of de liefde voor hun dorp op het platteland blijven wonen.

Wat heeft het platteland van Fryslân dat de grote stad niet heeft en wat drijft mensen om in die dorpen te blijven? Om dat uit te zoeken maakten acht studenten van de NHL Hogeschool in Leeuwarden het programma ‘Ik bliuw’. Presentatrice Wypkje Hettinga maakt een roadtrip door Fryslân op zoek naar antwoorden. In alle afleveringen staan andere dorpen in Friese krimpgebieden centraal en doen plaatselijke bewoners hun verhaal. De mensen die in het programma naar voren komen hebben allemaal een bijzondere hobby, baan of een bepaalde binding met de streek. ‘Ik bliuw’ probeert uit te zoeken wat de krimp voor effect heeft op het gebied en hoe de inwoners daar mee omgaan.

Uitzenddata
Aflevering 1 – Baard, Tzum en Easterein - 12 januari
Aflevering 2 – Ried, St.-Annaparochie en Sexbierum - 19 januari       
Aflevering 3 – Marrum, Dokkum en Engwierum - 26 januari
Aflevering 4 – Nijega, Eastermar en Opeinde - 2 februari
Aflevering 5 – Donkerbroek, Oldeberkoop en Appelscha - 9 februari       
Aflevering 6 – Blesdijke en Sonnega - 16 februari

‘Ik bliuw’ wordt op bovenstaande data vanaf 18.45 uur ieder uur uitgezonden bij Omrop Fryslân.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie: 058 299 7876.

(Advertentie)