Fryslân DOK - Reade Skries

09 feb 2016 - 14:20

De compositie ‘Reade Skries’ (Rosse Grutto) ontstond in 2007 in Mauritanië, toen een deuntje weer wat leven in een zieke vogel bracht. Componist Sytze Pruiksma en trekvogelecoloog Theunis Piersma vonden toen een zieke rosse grutto die niets meer wilde innemen. Toen Pruiksma op een kalimba speelde, een klein duimharpje, wilde de vogel weer drinken. Uit het deuntje ontstond de compositie ‘Birds & Brass’.

Pruiksma maakt zich zorgen over de verschraling van het Friese landschap door de intensieve melkveehouderij. Hij ziet dat de grutto, een typische boerenlandvogel, het moeilijk heeft. In twintig jaar tijd is het aantal broedende paartjes in Súdwest-Fryslân met meer dan 100.000 afgenomen. Verlies van vogels betekent verlies van cultuur, want wat zijn wij zonder vogelgeluiden in een bloemrijk landschap? Is er een relatie tussen de verschraling van het cultuurlandschap en de muziekcultuur?

Toen Pruiksma op zoek was naar een pilot voor zijn ‘Birds & Brass’-project kwam de Federatie van Opsterlandse Muziekverenigingen (FOM) op zijn pad. Die wilde juist de HaFaBra-cultuur, die sterk geworteld is in Fryslân, meer onder de aandacht brengen. Daarmee moet de afnemende instroom van jonge muzikanten tegengegaan worden, nu er flink bezuinigd wordt op muziekonderwijs op scholen. Het resultaat: eind januari hebben negen harmonie-orkesten en brassbands uit het Friese Opsterland ‘Birds & Brass’ uitgevoerd.

‘Birds & Brass’ is een onderdeel van het project ‘Kening fan ‘e Greide’. Boeren, wetenschappers en kunstenaars gaan hierin de verschraling van het land tegen met als doel het terugbrengen van de grutto. ‘Kening fan ‘e Greide’ is onderdeel van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Fryslân DOK: Reade Skries (Rosse Grutto)
Zondag 21 februari om 17.00 uur en daarna vanaf 18.10 uur ieder uur op Omrop Fryslân Televisie. Ook te zien op zaterdag 20 februari om 15.30 uur en zondag 21 februari om 13.00 uur op NPO 2.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie van Omrop Fryslân: tel. 058 299 7876.

(Advertentie)