Beklimmers 7: The wisdom of the crowd

17 Mei 2021 - 12:22

Is Fryslân de ideale proeftuin om te experimenteren met democratische vernieuwing? Die vraag probeert FryslânDOK te beantwoorden in deel 7 van 'Beklimmers van het vlakke land', te zien op 22 mei bij NPO2 en op 23 mei bij Omrop Fryslân.

Friezen hebben een lange historie met democratie. In de Middeleeuwen waren de Friese landen de enige regio in West-Europa die niet onder een centraal feodaal gezag lag. Sterker, de Friezen hadden niet eens een eigen sterk centraal bestuur. Met lokaal overleg en uitwisseling van ideeën kwamen de inwoners tot besluiten. Nu de landelijke politiek in een vertrouwenscrisis zit en omdat de onvrede op het platteland richting Den Haag groeit, zou Fryslân wel eens een ideale plek kunnen zijn om te experimenteren met nieuwe vormen van democratie.

Burgers die meepraten
Hoogleraar 'Global & local governance' Caspar van den Berg wil Fryslân en Zeeland aanwijzen als laboratoria voor een democratisch experiment. Van den Berg vindt dat de toenemende macht van 'tussenlagen' als de Veiligheidsregio een bedreiging vormen voor de democratie.

Riejanne Bouma uit Warns gaat een stap verder. Zij denkt dat burgers direct moeten meepraten over grote maatschappelijke besluiten. Bouma was één van de initiatiefnemers van de Friese Burgertop in 2020.

Johannes Lankester uit Loënga helpt initiatiefnemers met nieuwe ideeën hun weg te vinden in het labyrinth van regels en wetten die bij overheden klaarliggen om de vernieuwers te ontmoedigen. 

Beklimmers van het vlakke land
'The wisdom of the crowd' is deel 7 van 'Beklimmers van het vlakke land', een serie FryslânDOKs over vernieuwende ideeën voor het platteland.

FryslânDOK: Beklimmers van het vlakke land 7
Zaterdag 22 mei, 15.30 uur, NPO2 (herhaling 23 mei 13.10 uur)
Zondag 23 mei, 17.00 uur, Omrop Fryslân (herhaling ieder uur)
FryslânDOK wordt Nederlands ondertiteld

(Advertentie)