EenVandaag/Omrop Fryslân Opinypanel

Jo miening op 1 én by Omrop Fryslân!

Al 40.000 minsken dogge mei oan it EenVandaag Opinypanel. Dat betsjut dat sy út en troch oer de e-mail benadere wurde om fragen te beantwurdzjen oer aktuele ûnderwerpen. Oer bygelyks feiligens, polityk of ekonomy. De resultaten wurde net allinnich ferwurke en presintearre troch it aktualiteiteprogramma EenVandaag, mar ek by Omrop Fryslân. Dat betsjut dat jo miening dus regionaal en lanlik heard wurdt. Foar mear ynformaasje en oare útslaggen sjoch ek op regio.eenvandaag.nl

Meld jo oan

Oanmelde foar it EenVandaag Opinypanel is ienfâldich. Earst wurde jo in pear persoanlike gegevens frege. Dy wurde fertroulik en anonym behannele en allinnich foar EenVandaag brûkt as eftergrûnynformaasje. As jo ien kear ynskreaun stean, hoege jo allinnich de fragen fan de enkête te beantwurdzjen. Oanmelde kin op de webside fan EenVandaag
(advertinsje)