Omrop Fryslan Tsjil

Omrop Fryslân hat in nije app spesjaal foar bern: Omrop Fryslân Tsjil. Bern kinne dêrmei yn in feilige omjouwing Fryske filmkes besjen dy't foar harren leeftiid geskikt binne. 

Bern fan 2 oant en mei 12 jier kinne mei de app yn in feilige omjouwing Fryske filmkes besjen. De programma's wurde op leeftiid oanbean; bern krije allinne de filmkes te sjen dy't foar harren leeftiid geskikt binne.

Download de app no!

De app is te downloaden yn de App store en de Google Play Store.

(Advertinsje)