Bakkefean - Oerlibje

Yn de foarstelling 'Oerlibje' stiet it tema ferbining tusken en yn mienskippen sintraal. Hoe hâldst dysels steande as persoan yn in earmoediche mienskip wêrby't de diktatuer oerwint en eangst en honger hearskje? Hokker aspekt skept nea eangst of panyk? Dat is leafde, freonskip en famylje!

It iepenloftspul fertelt it ferhaal fan de mienskip yn Banevka; ferkapping fan Bakkefean. De foarstellingen wurde opfierd op de sânflakte yn de dúnen fan Bakkefean en nei it skoft yn it swimbad Dúndelle.

Spyldata

  • Sneon 23 juny om 20.30 oere
  • Snein 24 juny om 20.30 oere
  • Sneon 30 juny om 20.30 oere
  • Snein 1 july om 16.30 oere

Sjoch foar mear ynformaasje op de webside fan Bakkefean - Oerlibje.

(Advertinsje)