Trainingsskema's

Training wike 1

Training 1:
Seis blokken in koart hurdrinpaske, mei tusken dizze blokken yn 2 minuten skoft yn de foarm fan aktyf kuierje.
1 minút (skoft) 2 minuten (skoft) 2 minuten (skoft) 1 minút (skoft) 2 minuten (skoft) 2 minuten.

Training 2:
Seis blokken fan 2 minuten it stik in koart hurdrinpaske, mei tusken dizze blokken yn 2 minuten skoft yn de foarm fan aktyf kuierje.
2 minuten (skoft) 2 minuten (skoft) 2 minuten (skoft) 2 minuten (skoft) 2 minuten (skoft) 2 minuten (skoft)

Training 3:
Fiif blokken in koart hurdrinpaske, mei tusken dizze blokken yn 2 minuten skoft yn de foarm fan aktyf kuierje.
1 minút (skoft) 2 minuten (skoft) 3 minuten (skoft) 2 minut (skoft) 1 minút.

(advertinsje)